Mỡ lưu huỳnh trị mụn bọc, mụn trứng cá, mụn đầu đen

60.000